9, Stora Arkanen

Eremiten nr 9

När korten Eremiten kommer upp har du insett att du ska vara dig själv. Förminska inte dig för att bli accepterar. Titta tillbaka och se hur det har sett ut när du har förminskat dig. Har du ens då blivit accepterad? Nej så varför fortsätta med ett koncept som inte fungerar.

Vill du inte framhäva dig själv tala inte om det. Var som drottning Elizabeth visa ej hur du tänker. I stället för att förminska dig lyssna på folk och säg inget till dem som du ej menar. Beröm det som ska berömmas och säg inget annat. Spara på din energi och värdighet.

Detta kort kom även upp när jag talade om svarta änkans kompis till min syster utan att utomjordingen la sig i för första gången.