Tyda symboler andekontakt

Spegelbild av ditt eget finger

När man får till sig en bild av att spegelbilen av ditt finger är svart som om den är död så kan det bero på någon du kanske kallar för likdelar.

Ditt eget finger är friskt med en gloria runt och i glorian finns det pärlor. Dina skyddsänglar vill skydda dig från likdelarna och lagt en spärr mellan er som är omöjlig att bryta. Även om du bryter spegeln kommer inte likfingrarna åt dig.

Denna person har varit din spegelbild tror du. Sedan gick era vägar i sär och du kände dig väldigt besviken på denna person. Detta var aldrig någon spegelbild av dig. Denna person var rutten och kunde gå sönder när som helst och hade inget att ge dig. Om personen hade något att ge dig skulle väl personen inte vända dig ryggen? Du är vägen du är vägvisaren som alltid är ren tro aldrig något annat om dig själv vare sig gällande denna person eller någon annan.

Tänk aldrig vad kunde jag ha gjort bättre? Dessa människor måste försvinna när du sätter bättre värde på dig själv.