Skip to content

Ställ en tarot fråga här

Här kan du ställa dina frågor så besvarar jag dem i tur ordning. Du ställer din fråga genom att du skriver en kommentar i detta inlägg.

Vill du komma i kontakt med mig privat mailar du alexandraeriksson@blogbiz.se